Mengenai Kami

Persatuan ini telah ditubuhkan pada tahun 1996.


Kini keahlian persatuan ini telah pun mencecah sekitar 1,400 orang.


Persatuan ini juga bersifat kebangsaan di mana kami mempunyai cawangan di Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Negeri Sembilan.


Yang Berbahagia Datuk Zamani bin Sulaiman (Setiausaha Dewan Negara, Parlimen Malaysia) merupakan penasihat persatuan ini.